กลิ้งครกขึ้นเขา แปลว่าอะไร หมายถึง…

กลิ้งครกขึ้นเขา หมายถึง ทำงานที่ยากเกินความสามารถของตน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย กลิ้งครกขึ้นเขา เช่น

  • การระดมทุนเพื่อเพิ่มทุนของบริษัทท่ามกลางเศรษฐกิจแบบนี้มันยากยิ่งกว่า กลิ้งครกขึ้นเขา เสียอีก
  • การที่ลูกพยายามจะทำงานให้สำเร็จมันก็ดี แต่ก็ควรจะประเมินตัวเองด้วยว่าทำไหวหรือไม่ ไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็น กลิ้งครกขึ้นเขา ซึ่งมันไม่มีทางสำเร็จได้หรอก
advertisements