กลิ้งเป็นลูกมะนาว แปลว่าอะไร หมายถึง…

กลิ้งเป็นลูกมะนาว หมายถึง หลบหลีกไปได้, คล่องจนจับไม่ได้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย กลิ้งเป็นลูกมะนาว เช่น

  • การจะให้คนที่ กลิ้งเป็นลูกมะนาว อย่างเขายอมรับผิดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
  • ก็เพราะนิสัย กลิ้งเป็นลูกมะนาว อย่างนี้แหละ ใคร ๆ ถึงไม่ไว้เนื้อเชื่อใจแก
advertisements