กลืนน้ำลายตัวเอง แปลว่าอะไร หมายถึง…

กลืนน้ำลายตัวเอง หมายถึง กลับคำ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย กลืนน้ำลายตัวเอง เช่น

  • เรื่องที่ผ่านมาชี้ให้เป็นว่าเขาเป็นคนที่พูดไม่อยู่กับร่องกับรอย และมักจะ กลืนน้ำลายตัวเอง บ่อย ๆ
  • คนอย่างเขาใครจะเชื่อถือ รับคำอะไรไว้สุดท้ายก็ กลืนน้ำลายตัวเอง
advertisements