กลืนไม่เข้าคายไม่ออก แปลว่าอะไร หมายถึง…

กลืนไม่เข้าคายไม่ออก หมายถึง ไม่รู้จะทำอย่างไรดี

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย กลืนไม่เข้าคายไม่ออก เช่น

  • ก็เพราะเขาเป็นญาติพี่น้องกับผม พอทำผิดจะไม่ไล่ออกก็เสียการปกครอง จะไล่ออกพวกเขาก็มีบุญคุณกับผม ถึงต้องอยู่ในสภาพ กลืนไม่เข้าคายไม่ออก อยู่อย่างนี้
  • เขาตกอยู่ในสภาพ กลืนไม่เข้าคายไม่ออก ที่จะต้องจับกุมพ่อตัวเอง
advertisements