กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ แปลว่าอะไร หมายถึง…

กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ หมายถึง ไม่ทันท่วงที

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ เช่น

  • นายเล่นทำงานโดยไม่คิดถึงคนที่รองานจากนายอยู่แบบนี้ กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ กันพอดี
  • ในสถานการณ์แบบนี้ถ้าต้องรอให้ผู้บังคับบัญชามาอนุมัติ เกรงว่า กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ เสียก่อน
advertisements