กว้าง แปลว่าอะไร หมายถึง…

กว้าง หมายถึง คนรู้จักมาก, เข้ากับใครก็ได้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย กว้าง เช่น

  • พ่อฉันท่านเป็นคน กว้าง ไปที่ไหนก็มีแต่คนรู้จักมักคุ้นเป็นอย่างดี
  • จะว่าไปแล้วนายก็ กว้าง ไม่ใช่ย่อยเลยนะ ไปที่ไหนก็มีแต่คนรู้จักอย่างนี้
advertisements