กะโล่ทาชัน แปลว่าอะไร หมายถึง…

กะโล่ทาชัน หมายถึง กลมแป้น

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย กะโล่ทาชัน เช่น

  • นี่เธอไปทำอะไรมาไม่เจอกันแป๊บเดียวหน้าอย่างกับ กะโล่ทาชัน
  • กินไม่หยุดปากระวังเถอะอีกหน่อยหน้าจะเป็น กะโล่ทาชัน
advertisements