กัดก้อนเกลือกิน แปลว่าอะไร หมายถึง…

กัดก้อนเกลือกิน หมายถึง ยอมลำบากไปด้วยกัน ทนทุกข์ยาก เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกัน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย กัดก้อนเกลือกิน เช่น

  • กว่าพวกเราจะมีวันนี้ได้ พวกเราเคยลำบากถึงขั้น กัดก้อนเกลือกิน แต่เพราะพวกเรามีอุดมการณ์เดียวกันเลยฝ่าฝันมาจนประสบความสำเร็จอย่างในทุกวันนี้
  • สมัยนี้จะหารักจริงแบบยอม กัดก้อนเกลือกิน มันไม่มีแล้ว ถึงมีก็น้อยเต็มที
advertisements