กัดหางตัวเอง แปลว่าอะไร หมายถึง…

กัดหางตัวเอง หมายถึง อาการของคนที่พูดจาวกไปวนมา

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย กัดหางตัวเอง เช่น

  • ฉันว่าวันนี้เราพอแค่นี้ก่อนดีกว่า ถ้าประชุมต่อไปคงหาข้อสรุปไม่ได้ พูดไปก็มีแต่จะ กัดหางตัวเอง
  • คุณไปเตรียมตัวเตรียมข้อมูลมาใหม่แล้วค่อยมาเสนอผมดีกว่า เพราะดูเหมือนคุณจะ กัดหางตัวเอง ยิ่งฟังก็ยิ่งไม่เข้าใจ
advertisements