กาฝาก แปลว่าอะไร หมายถึง…

กาฝาก หมายถึง แฝงกินกับผู้อื่นโดยไม่ทำประโยชน์อันใดให้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย กาฝาก เช่น

  • วัน ๆ เอาแต่ทำตัวเป็น กาฝาก นี่ไม่คิดจะทำการทำงานบ้างหรือไง
  • ใคร ๆ ก็รู้ว่าเขาเป็นพวก กาฝาก เที่ยวเกาะกินชาวบ้านไปทั่วจนมีแต่คนรังเกียจ
advertisements