กาวใจ แปลว่าอะไร หมายถึง…

กาวใจ หมายถึง คนที่คอยเชื่อมความสัมพันธ์ให้ทั้งสองฝ่ายคืนดีกัน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย กาวใจ เช่น

  • เวลาที่พ่อแม่ทะเลาะกันก็มีลูกนี่แหละที่คอยเป็น กาวใจ ไม่ให้ต้องถึงกับเลิกรา
  • งานนี้คงต้องขอให้ผู้ใหญ่ช่วยเป็น กาวใจ ให้ทั้งสองคนคืนดีกันแล้ว
advertisements