กาหน้าดำเขาจำหน้าได้ แปลว่าอะไร หมายถึง…

กาหน้าดำเขาจำหน้าได้ หมายถึง คุ้นเคยกันจนจำได้ถนัดชัดเจน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย กาหน้าดำเขาจำหน้าได้ เช่น

  • พ่อค้าคนนี้เป็นพวก กาหน้าดำเขาจำหน้าได้ เห็นแต่ไกลก็รู้แล้วว่าเป็นเขา
  • ก็นายเที่ยวคุ้นเคยเขาไปทั่วจนเป็น กาหน้าดำเขาจำหน้าได้ ถึงนายจะจำเขาไม่ได้ก็เถอะ
advertisements