กาหลงรัง แปลว่าอะไร หมายถึง…

กาหลงรัง หมายถึง ผู้ที่หลงติดอยู่บ้านใดบ้านหนึ่งแล้วไม่ยอมกลับบ้านตน, คนเร่ร่อน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย กาหลงรัง เช่น

  • นี่ขนาดแต่งงานแล้วคุณยังจะทำตัวเป็น กาหลงรัง อยู่อีกหรือ
  • บ้านช่องไม่ยอมกลับ จะเป็น กาหลงรัง ไปถึงไหน
advertisements