กาเหยี่ยวเฉี่ยวเอาไป แปลว่าอะไร หมายถึง…

กาเหยี่ยวเฉี่ยวเอาไป หมายถึง สูญหายไปในทันที

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย กาเหยี่ยวเฉี่ยวเอาไป เช่น

  • ก็เมื่อกี้ผมวางกระเป๋งตังค์ไว้ตรงนี้ หันหลังแป๊บเดียวก็ กาเหยี่ยวเฉี่ยวเอาไป เสียแล้ว
  • ของมีค่าเก็บไว้ให้ดี วางไปทั่วแบบนี้ระวังจะโดน กาเหยี่ยวเฉี่ยวเอาไป
advertisements