กำแพงมีหู ประตูมีช่อง, กำแพงมีหู ประตูมีตา แปลว่าอะไร หมายถึง…

กำแพงมีหู ประตูมีช่อง, กำแพงมีหู ประตูมีตา หมายถึง การทำอะไรที่เป็นความลับให้ระมัดระวังไว้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย กำแพงมีหู ประตูมีช่อง, กำแพงมีหู ประตูมีตา เช่น

  • จะพูดจะจาอะไรก็ระวังไว้หน่อย จำไว้ว่า กำแพงมีหู ประตูมีช่อง ขืนเจ้านายรู้ได้คอขาดกันแน่
  • ก็เพราะ กำแพงมีหู ประตูมีตา นั่นแหละ คนอื่นถึงได้รู้ว่าเราจะทำอะไร
advertisements