กินก้าง แปลว่าอะไร หมายถึง…

กินก้าง หมายถึง ไม่มีอะไรจะกิน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย กินก้าง เช่น

  • อยู่กรุงเทพฯ ถ้าไม่ประหยัดตั้งแต่ต้นเดือน ปลายเดือนมารับรองว่า กินก้าง แน่นอน
  • สมัยก่อนพวกเราลำบากมากแทบจะเรียกว่า กินก้าง เลยก็ได้
advertisements