กินขันหมาก แปลว่าอะไร หมายถึง…

กินขันหมาก หมายถึง การแต่งงานที่มีขันหมาก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย กินขันหมาก เช่น

  • เห็นว่างานนี้พ่อแม่เจ้าสาวได้ กินขันหมาก ขันใหญ่อยู่
  • บ้านนั้นเขามีลูกสาวสองคน ก็เลยได้ กินขันหมาก สองหน
advertisements