กินคำโต แปลว่าอะไร หมายถึง…

กินคำโต หมายถึง ได้ทีละมาก ๆ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย กินคำโต เช่น

  • ข้าราชการบางคนที่ร่ำรวยทั้ง ๆ ที่ไม่ได้ทำอาชีพอื่นเสริม มักจะได้มาจากการ กินคำโต ร่วมกับคนอื่น ๆ
  • ลูกค้ารายย่อยก็ปล่อย ๆ ไปเถอะเสียเวลาเปล่า เอาเวลามาหาลูกค้ารายใหญ่จะได้ กินคำโต ดีกว่า
advertisements