กินจนพุงแตก แปลว่าอะไร หมายถึง…

กินจนพุงแตก หมายถึง ทุจริตจนถูกจับได้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย กินจนพุงแตก เช่น

  • นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งท่านคอยต่อต้านคอรัปชั่นอย่างมาก สุดท้ายกลับ กินจนพุงแตก เสียเอง
  • พวกที่กินสินบนส่วนมากมันหยุดไม่ได้หรอก สุดท้ายก็ กินจนพุงแตก ทุกราย
advertisements