กินดิบ แปลว่าอะไร หมายถึง…

กินดิบ หมายถึง ชนะโดยง่ายไม่ต้องลำบากในการแข่งขัน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย กินดิบ เช่น

  • ไม่คิดเลยว่าผู้ท้าชิงจะเล่น กินดิบ แบบไม่ไว้หน้าขนาดนี้
  • ไม่มีวินัยในการฝึกซ้อมแบบนี้มีหวังถูก กินดิบ แน่งานนี้
advertisements