กินตัว แปลว่าอะไร หมายถึง…

กินตัว หมายถึง ริบสิ่งที่นำมาเดิมพัน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย กินตัว เช่น

  • เห็นว่าคืนนี้จะมีแข่งรถ กินตัว กันนายจะไปด้วยกันไหม
  • ถ้านายไม่วางของก็ต้องวางผู้หญิง เพราะคืนนี้เราจะแข่งแบบ กินตัว กัน
advertisements