กินตำแหน่ง แปลว่าอะไร หมายถึง…

กินตำแหน่ง หมายถึง ได้ครองตำแหน่ง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย กินตำแหน่ง เช่น

  • เพราะเขาเป็นที่นับหน้าถือตาของคนแถวนี้ ถึงได้ กินตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านมาหลายสมัยจนเกษียณ
  • หน่วยเราก็เป็นแค่ทางผ่านที่ใคร ๆ ก็มาพักเพื่อรอไป กินตำแหน่ง ที่อื่น หัวหน้าที่มาแต่ละคนก็เลยไม่คิดจะทำอะไรเป็นรูปธรรมให้กับหน่วย
advertisements