กินที่ลับไขที่แจ้ง แปลว่าอะไร หมายถึง…

กินที่ลับไขที่แจ้ง หมายถึง เปิดเผยความลับที่ทำร่วมกันมาเพื่อทำให้อีกฝ่ายเสียหาย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย กินที่ลับไขที่แจ้ง เช่น

  • ลูกผู้ชายเขาไม่ กินที่ลับไขที่แจ้ง กันหรอกนะ ที่เลิกกันแล้วเอาฝ่ายหญิงมาว่าเสีย ๆ หาย ๆ เขาไม่เรียกว่าผู้ชาย เขาเรียกว่าหน้าตัวเมีย
  • ก็เพราะเมื่อก่อนพวกเขาเคยทำอะไรไม่ดีร่วมกันมา พออีกฝ่ายได้ดีก็เลยอิจฉาจนต้อง กินที่ลับไขที่แจ้ง เพื่อให้อีกฝ่ายเสื่อมเสีย
advertisements