กินนอกกินใน แปลว่าอะไร หมายถึง…

กินนอกกินใน หมายถึง เอากำไรหรือผลประโยชน์จากทั้งสองฝ่าย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย กินนอกกินใน เช่น

  • ผมว่าตัวเลขการเงินไตรมาสนี้มันดูแปลก ๆ นะ คงต้องตรวจสอบกันใหม่เผื่อว่าจะมีคนแอบ กินนอกกินใน
  • เห็นว่าผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อถูกไล่ออกเพราะ กินนอกกินใน จนบริษัทเสียหาย
advertisements