กินน้ำใต้ศอก แปลว่าอะไร หมายถึง…

กินน้ำใต้ศอก หมายถึง จำยอมตกอยู่ในสถานะที่เป็นรองเขา

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย กินน้ำใต้ศอก เช่น

  • เป็นเวรเป็นกรรมของเธอจริง ๆ รู้ทั้งรู้ว่าเขามีเมียอยู่แล้วก็ยังยอม กินน้ำใต้ศอก อยู่นานหลายปี
  • คนอย่างฉันไม่มีทางที่จะไป กินน้ำใต้ศอก จากใคร หากคุณไม่หย่ากับเขาเราก็จบกันแค่นี้
advertisements