กินน้ำไม่เผื่อแล้ง แปลว่าอะไร หมายถึง…

กินน้ำไม่เผื่อแล้ง หมายถึง มีแค่ไหนใช้จนหมดไม่คิดถึงอนาคต

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย กินน้ำไม่เผื่อแล้ง เช่น

  • ใช้จ่ายก็ให้มันประหยัดหน่อย ไม่ใช่พอมีเพิ่มนิดหน่อยก็ กินน้ำไม่เผื่อแล้ง
  • ก็เพราะนายเป็นคน กินน้ำไม่เผื่อแล้ง ไงถึงต้องหาเช้ากินค่ำอยู่อย่างนี้ไปจนตาย
advertisements