กินผัว แปลว่าอะไร หมายถึง…

กินผัว หมายถึง มีผัวกี่คนก็ตายไปก่อนหมด

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย กินผัว เช่น

  • เขาลือว่าหล่อนเป็นผู้หญิง กินผัว แล้วนายยังจะเอามาเป็นเมียอีกหรือ
  • ก็เพราะมีผัวกี่คนกี่คนก็ตายหมดนั่นแหละ เขาถึงเรียกว่ายายนิด กินผัว ไงล่ะ
advertisements