กินเกลือกินกะปิ แปลว่าอะไร หมายถึง…

กินเกลือกินกะปิ หมายถึง กินของราคาถูก, อดทนเรื่องกิน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย กินเกลือกินกะปิ เช่น

  • ช่วงนี้เงินเดือนก็ยังไม่ออกเลยต้องทน กินเกลือกินกะปิ ไปก่อน
  • เจ้าของธุรกิจหนุ่มคนนี้เขาเคยลำบากยากจน กินเกลือกินกะปิ มาแล้ว เขาจึงใช้สิ่งนี้เป็นแรงผลักดันให้ประสบความสำเร็จ
advertisements