กินเล็กกินน้อย แปลว่าอะไร หมายถึง…

กินเล็กกินน้อย หมายถึง เอาประโยชน์เล็กน้อยแต่บ่อยครั้ง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย กินเล็กกินน้อย เช่น

  • ข้าราชการบางคนไม่กินคำโตก็จริง แต่อาศัยการ กินเล็กกินน้อย จนร่ำรวย
  • กับคนกันเองนายยัง กินเล็กกินน้อย อยู่อีกหรือ ใช้ไม่ได้จริง ๆ เลย
advertisements