กินเศษกินเลย แปลว่าอะไร หมายถึง…

กินเศษกินเลย หมายถึง ยักยอกเอาเศษเล็กน้อยเป็นของตน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย กินเศษกินเลย เช่น

  • มีนักบัญชีจำนวนไม่น้อยที่ กินเศษกินเลย กับการแต่งบัญชีจนธุรกิจล้มละลายมาแล้ว
  • ฉันว่านายน่าจะให้พวกเขาตรวจสอบกันเองดีที่สุด เพราะยิ่งไม่ถูกกันมันก็ยิ่ง กินเศษกินเลย ได้ยาก
advertisements