กินโต๊ะ แปลว่าอะไร หมายถึง…

กินโต๊ะ หมายถึง กินเลี้ยงด้วยอาหารอย่างดี, รุมทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย กินโต๊ะ เช่น

  • คืนนี้นายจะไป กินโต๊ะ กับพวกเราไหม
  • เมื่อคืนเขาไปเที่ยวแล้วถูกรุม กินโต๊ะ จนต้องเข้าห้องไอซียู
advertisements