กินไข่แดง แปลว่าอะไร หมายถึง…

กินไข่แดง หมายถึง ได้ศูนย์คะแนน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย กินไข่แดง เช่น

  • ก็เพราะไม่ยอมอ่านหนังสือนั่นแหละถึงได้ กินไข่แดง มาเป็นแผงแบบนี้
  • ไหนบอกแม่หน่อยซิทำไมลูกถึงได้ กินไข่แดง มาแบบนี้
advertisements