กูเข้ามึงออก แปลว่าอะไร หมายถึง…

กูเข้ามึงออก หมายถึง มีการเข้าออกจนไม่รู้ว่าใครเป็นใคร

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย กูเข้ามึงออก เช่น

  • บริษัทฉันนะรับพนักงานใหม่แทบทุกเดือนชนิดที่ว่า กูเข้ามึงออก จนฉันจำไม่ได้ว่าใครเป็นใคร
  • ใครอย่าว่าคนไทยสุขภาพดีเลย ฉันไปโรงพยาบาลทีไรคนเยอะแบบว่า กูเข้ามึงออก เลยล่ะ
advertisements