กู่ไม่กลับ แปลว่าอะไร หมายถึง…

กู่ไม่กลับ หมายถึง ห้ามไม่อยู่, เตือนไม่ฟัง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย กู่ไม่กลับ เช่น

  • คนอย่างเขาลองได้ยืนยันว่าจะทำแล้วล่ะก็ กู่ไม่กลับ หรอก
  • หล่อนน่ะซิไปหลงพ่อพนักงานใหม่จน กู่ไม่กลับ
advertisements