กู้ชื่อ แปลว่าอะไร หมายถึง…

กู้ชื่อ หมายถึง ทำให้ชื่อเสียงกลับมาดีดังเดิม

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย กู้ชื่อ เช่น

  • เพราะลูกน้องเก่าทำบริษัทเสียชื่อ เขาจึงจำเป็นต้อง กู้ชื่อ กลับคืนมาให้ได้ก่อนที่บริษัทจะเจ๊ง
  • เมื่อก่อนเขาเคยมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วเงียบหายไป วันนี้ฉันว่าเขาต้องกลับมา กู้ชื่อ อีกครั้งแน่
advertisements