กู้หน้า แปลว่าอะไร หมายถึง…

กู้หน้า หมายถึง ช่วยทำให้ความน่าเชื่อถือกลับมา

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย กู้หน้า เช่น

  • เพราะเขาทำให้ผมเสียหน้าในคราวก่อน ครั้งนี้ผมจึงต้อง กู้หน้า ตัวเองกลับมาให้ได้
  • คนเราถ้าไม่รักษาหน้าตัวเองไว้ ในยามที่เสียหน้าอย่าหวังว่าจะมีใครมาคอยช่วย กู้หน้า ให้เลย
advertisements