ก่อแล้วต้องสาน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ก่อแล้วต้องสาน หมายถึง เริ่มอะไรแล้วต้องทำให้สำเร็จ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ก่อแล้วต้องสาน เช่น

  • เรื่องนี้ยังไงนาย ก่อแล้วต้องสาน ต่อให้เสร็จ จะมาทำครึ่ง ๆ กลาง ๆ อย่างนี้ไม่ได้นะ
  • จะให้ผมลาออกแล้วทิ้งงานนี้โดยที่ยังไม่เสร็จผมทำไม่ได้หรอก ยังไงผมก็ถือว่า ก่อแล้วต้องสาน ให้เสร็จ
advertisements