ก้นกระดก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ก้นกระดก หมายถึง ลืมตัวเพราะถูกเยินยอ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ก้นกระดก เช่น

  • เธอนี่ก็ พอเขาชมนิดชมหน่อยก็พลอย ก้นกระดก ไปได้
  • เป็นผู้หญิงก็ให้มันมีจริตหน่อยไม่ใช่โดนคำหวานหน่อยก็ทำ ก้นกระดก
advertisements