ก้นบึ้ง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ก้นบึ้ง หมายถึง ส่วนที่ลึกที่สุด

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ก้นบึ้ง เช่น

  • เราไม่มีทางรู้ได้หรอกว่าแท้จริงแล้ว ก้นบึ้ง หัวใจของเขาจะเป็นอย่างไร
  • สิ่งที่เธอถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือล้วนออกมาจาก ก้นบึ้ง ในใจของเธอ
advertisements