ก้มนักมักซวน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ก้มนักมักซวน หมายถึง ยอมคนอื่นมากไปมีแต่จะเสียทีเขา

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ก้มนักมักซวน เช่น

  • จะทำอะไรร่วมกับคนอื่นก็จำเอาไว้ด้วยว่า ก้มนักมักซวน สุดท้ายเราจะเสียเปรียบเขา
  • ก็เคยบอกแล้วว่าอย่าไปยอมมันให้มากนักเป็นไงล่ะ ก้มนักมักซวน เธอก็เลยต้องเป็นเบี้ยล่างอยู่ทุกวันนี้
advertisements