ก้มหน้า แปลว่าอะไร หมายถึง…

ก้มหน้า หมายถึง จำทน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ก้มหน้า เช่น

  • ก็เพราะไปเป็นนายประกันนั่นแหละ ถึงต้อง ก้มหน้า รับกรรมอยู่ทุกวันนี้
  • เป็นลูกน้องเขา นายสั่งอะไรมาก็ต้อง ก้มหน้า ทำตามที่เขาสั่ง
advertisements