ก้มหัวให้ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ก้มหัวให้ หมายถึง ยอมอ่อนน้อม (มักใช้ในความปฏิเสธ)

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ก้มหัว เช่น

  • คนอย่างข้าอยู่อย่างชายตายอย่างเสือ หน้าไหนก็อย่าคิดว่าข้าจะ ก้มหัวให้
  • ฉันไม่คิดเลยว่าคนอย่างนายจะยอม ก้มหัวให้ คนที่ใช้อำนาจไม่ถูกต้องอย่างเขา
advertisements