ก้างขวางคอ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ก้างขวางคอ หมายถึง ขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นทำการสำเร็จ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ก้างขวางคอ เช่น

  • ก็เพราะมีมันคอยเป็น ก้างขวางคอ อยู่ตลอด เส้นทางธุรกิจของเราถึงได้สะดุดเห็นทีต้องหาทางจัดการเสียแล้ว
  • เขาอิจฉาที่น้องได้รับสืบทอดธุรกิจจากพ่อ เขาจึงคอยเป็น ก้างขวางคอ ไม่ให้น้องเขาประสบความสำเร็จ
advertisements