ก๊ง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ก๊ง หมายถึง ดื่มเหล้า

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ก๊ง เช่น

  • เดี๋ยวเสร็จนาแล้วเราหาเวลาไป ก๊ง กันสักหน่อยไหมเพื่อน
  • เดี๋ยวนี้ข้าเลิกดื่มแล้ว ตั้งแต่ไม่มีใครมา ก๊ง ด้วยก็พลอยเลิกไปเองไม่รู้ตัว
advertisements