ก ข ไม่กระดิกหู แปลว่าอะไร หมายถึง…

ก ข ไม่กระดิกหู หมายถึง อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ไม่รู้หนังสือ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ก ข ไม่กระดิกหู เช่น

  • หลานฉันมันก็ไปโรงเรียนทุกวันแต่ไม่รู้ทำไมมันถึง ก ข ไม่กระดิกหู เสียเลย
  • ถึงทวดจะ ก ข ไม่กระดิกหู แต่เราก็ไม่ควรไปว่าท่านไม่รู้หนังสือมันดูเป็นการไม่เคารพท่าน
advertisements