ขนหน้าแข้งไม่ร่วง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ขนหน้าแข้งไม่ร่วง หมายถึง ไม่กระทบกระเทือนถึงเดือดร้อน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ขนหน้าแข้งไม่ร่วง เช่น

  • บ้านเขามีฐานะอยู่แล้ว ซื้อรถหรูสักคัน ขนหน้าแข้งไม่ร่วง หรอก
  • เธอจะไปใช้จ่ายเงินอย่างกับเขามันไม่ได้หรอกนะ อย่างเขาจ่ายเท่าไหร่ก็ ขนหน้าแข้งไม่ร่วง แต่เธอนี่ถึงกับจนได้เลยนะ
advertisements