ขยายขี้เท่อ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ขยายขี้เท่อ หมายถึง แสดงออกให้เห็นถึงความโง่เขลา

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ขยายขี้เท่อ เช่น

  • ตอนแรกก็นึกว่ามันจะพูดอะไรเข้าท่า ๆ ออกมาที่ไหนได้ ขยายขี้เท่อ ให้เขาเห็นกันทั่ว
  • ถ้านายไม่รู้อะไรจริงก็อย่าไป ขยายขี้เท่อ ให้ฉันได้ขายหน้าก็แล้วกันอยู่นิ่ง ๆ เงียบ ๆ จะดีที่สุด
advertisements