ของหายตะพายบาป แปลว่าอะไร หมายถึง…

ของหายตะพายบาป หมายถึง ของหายหรือเข้าใจว่าของหาย แล้วโทษคนอื่นไปทั่ว

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ของหายตะพายบาป เช่น

  • เธอหาดีแล้วยังไม่ใช่เก็บไว้แล้วลืมที่หรอกนะ เดี๋ยวจะกลายเป็น ของหายตะพายบาป
  • เธอนี่มันหลายครั้งแล้วนะที่ ของหายตะพายบาป หัดเก็บไว้ให้เป็นที่เสียบ้างซิ อยู่กันแค่นี้ใครจะเอาของเธอ
advertisements