ของแข็ง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ของแข็ง หมายถึง ผู้มีอำนาจเหนือกว่า

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ของแข็ง เช่น

  • คดีนี้เห็นทีจะเจอ ของแข็ง เสียแล้ว เพราะจำเลยเป็นลูกหลานของคนใหญ่คนโต
  • เขาเห็นว่าตัวเองเป็นหลานผู้การเลยทำเบ่งไปทั่ว เห็นทีต้องใช้ ของแข็ง กำราบเสียบ้างแล้ว
advertisements