ขอที แปลว่าอะไร หมายถึง…

ขอที หมายถึง ห้ามเชิงขอร้อง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ขอที เช่น

  • น้องคนนี้ฉัน ขอที เถอะอย่าไปลากเขามาเกี่ยวข้องกับพวกเราเลย
  • ขอที เถอะ ช่วยหยุดทะเลาะกันก่อนได้ไหม แม่กำลังไม่สบายอยู่นะ
advertisements